Конкурс за пријем још 675 професионалних војника

Четвртак, 15.6.2017 | Актуелности

Министарство oдбране и Војска Србије отворили су конкурс за пријем још 675 професионалних војника. Подношење пријава, уз проверу физичке способности, биће организовано 30. јуна од 7.30 до 10 часова.

Министарство oдбране и Војска Србије отворили су конкурс за пријем још 675 професионалних војника. Подношење пријава, уз проверу физичке способности, биће организовано 30. јуна од 7.30 до 10 часова у касарнама чије адресе се налазе у конкурсу.

Реч је о непосредном пријему војника из евиденције регионалних центара Министарства одбране, те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су добровољно одслужили војни рок са оружјем и млађи су од 30 година. Са најбољим кандидатима закључиће се уговор о раду на одређено време и биће примљени у професионалну војну службу на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од три године и обнављањa уговора до навршених 40 година живота. 
 
Од јануара 2017. године 739 професионалних војника већ је примљено у радни однос у Војску Србије, захваљујући иницијативи коју је покренуо министар одбране Зоран Ђорђевић уз подршку Владе Републике Србије.

Адресе касарни у којима се подносе пријаве, као и сви подаци о условима конкурса и примерци изјава које се подносе, можете преузети овде.

Повезане вести