Вежбе подржане рачунарским симулацијама

Вежбе подржане рачунарским симулацијама (ВПРС) су вежбе којима се коришћењем рачунарски симулираног оперативног окружења, у реалном времену, практично обучавају команде јединица Војске Србије за планирање, припрему и извођење операција.

vprs-plavi-udar-1.jpg
Ове вежбе не замењују скупе вежбе на терену али се могу изводити чешће, са командама свих нивоа командовања. Њиховим извођењем достиже се захтевани ниво оперативне способности команди јединица у краћем времену уз потпуну примену начела економичности и ефективности. Оне пружају могућност детаљне анализе поступака и одлука команде јединице која се обучава, с циљем примене научених лекција у будућим операцијама и у наредним циклусима обучавања. 

Вежбе подржане рачунарским симулацијама су тако структуриране и организоване да командама које се обучавају обезбеђују рад у условима блиским реалној ситуацији. Свака ВПРС се дизајнира за конкретну вежбајућу команду, у складу са стварном мисијом јединице и дефинисаним циљевима обучавања и представља јединствен модел на којем се команда обучава. 

Симулирано оперативно окружење дизајнира се савременим симулационим софтвером и у том сегменту је реалистичнији оперативни простор за обуку вежбајуће комаде од било ког другог амбијента који војска може припремити. Симулира се време, простор, снаге непријатеља, сопствене снаге, информације и динамика операције.

Целокупан процес планирања, припреме, организације и извођења националних ВПРС траје од 4 месеца и више, што зависи од нивоа вежбајуће команде и конкретних потреба. Овај вишемесечни процес представља својеврсну платформу за уређену обуку командних структура у ланцу командовања, извођењем обучавајућих и припремних активности различитих елемената на вежби, пре самог извођења вежбе.

Симулациони софтвер


Симулациони софтвер JCATS (енг. Joint Conflict and Tactical Simulation), којим располаже Центар за обуку путем цимулација (ЦОПС), омогућава дизајнирање и моделовање широког спектра конфликтних ситуација. Овим се омогућује да се ЦОПС може ангажовати за обуку, односно евалуацију обучености свих организованих група које проводе процес доношења одлука у Војсци, Министарству одбране и различитим организацијама у Републици Србији.

Софтвер је развила америчка фирма Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) и у употреби је у америчкој војсци од 1974. године. Покрива обуку команди тактичког, али и здружено-оперативног и стратегијског нивоа за планирање и извођење врло широког спектра операција (борбених, логистичких, специјалних, неборбених, операција у насељеном месту и других) и стално се развија и надограђује.

Софтвер осим обуке подржава анализе, експерименте, планирање операција и непосредне припреме пред ангажовања.Такође, намењен је и за обуку команданата, усклађивања и анализе варијанти ангажовања, подршку цивилним структурама, обуку за превенцију криза и др.

Софтвер подржава копнени терен, ваздушни простор и акваторију, интероперабилан је у више сегмената, подржава симулацију 10 различитих играјућих страна заједно, подржава различите резолуције терена, користи дигитализоване карте, подржава динамичку промену атмосферских прилика, симулира понашање појединаца...