Трећи батаљон војне полиције

Трећи батаљон војне полиције намењен је за реализацију војнополицијских и послова опште безбедности у Министарству одбране и Војсци Србије, односно примену овлашћења овлашћених службених лица војне полиције у зони територијалне надлежности.

Команда Трећег батаљона војне полиције налази се у Нишу, а јединице су стациониране у Врању и Нишу.

У саставу Трећег батаљона војне полиције су команда, три чете ВП, вод за службе ВП, вод водича службених паса, вод саобраћајне ВП и одељење за телекомуникације.

Командант Трећег батаљона војне полиције је потпуковник Горан Милошевић

Задаци Трећег батаљона ВП


Трећи батаљон ВП реализује следеће задатке:

  • сузбијање криминалитета,
  • контролу и одржавање војног реда и дисциплине,
  • обезбеђење лица, објеката, докумената и наоружања,
  • регулисање и контролу војног путног саобраћаја,
  • противтерористичка заштита у зони територијалне надлежности.

Традиције Трећег батаљона ВП


Трећи батаљон војне полиције је формиран 1990. године као следбеник 287. батаљона војне полиције и био је у саставу тадашњег 95. заштитног моторизованог пука Треће армије, а од 1994. године егзистира као самостална формација у Трећој армији.

Наредбом начелника Генералштаба Војске Југославије, Трећи батаљон војне полиције је 2002. године уграђен у организацијски састав Нишког корпуса. Извршено је преформирање и спајање Трећег батаљона војне полиције, 21. батаљона војне полиције НА Нишког корпуса и чете војне полиције Девете пешадијске бригаде и формиран је Трећи батаљон војне полиције Нишког корпуса.

Од 2002. године до 2005. године батаљон је по формацији био четног састава са једном деташованом четом, лоцираном у гарнизону Зајечар. Одлуком министра одбране, Трећи батаљон војне полиције је 2004. године уграђен у организацијски састав Копнених снага. У току 2005. године дошло је до спајања Трећег батаљона војне полиције Нишког корпуса и 52. батаљона војне полиције Приштинског корпуса у Трећи батаљон војне полиције Копнених снага, са размештајем у гарнизонима Ниш, Крушевац, Зајечар, Лесковац и Врање.

Организацијским променама током 2007. године, батаљон је преформиран на величину коју има и данас.

Контакт


Адреса: Чегарска бб, 18 000 Ниш
Телефон: +381 (0) 18 257-919
Телефакс: +381 (0) 18 555-432
Мејл: 3.bvp@vs.rs

Повезане вести