Провера обучености војника мартовске генерације

Четвртак, 28.5.2020 | Обука
У центрима за обуку Војске Србије у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу реализована је евалуација индивидуалне специјалистичке обучености војника на служењу војног рока генерације „март 2020“.

Војници су се у периоду обучавања теоретски и практично оспособљавали за руковање различитим наоружањем, реализовали су сва програмска гађања и савладали физичку проверу, како би спремни дочекали проверу обучености.

Евалуација индивидуалне специјалистичке обучености је завршни испит оспособљености свих војника на служењу војног рока. Првог дана војници решавају задатке из тактичке обуке, док се другог дана кроз практичне радње и поступке проверавају и оцењују знања из предмета Средства и опрема рода.

Ова генерација војника је на провери показала одличне резултате, а служење војног рока наставиће у јединицама Војске Србије где ће се обучавати за колективне задатке.

Повезане вести