Обука снајпериста у Команди за обуку

Четвртак, 8.10.2020 | Обука
На полигонима и вежбалиштима Команде за обуку у току је напредна специјалистичка обука војника и старешина постављених на дужности снајпериста у јединицама Војске Србије.

Циљ обуке је усавршавање знања и вештина у руковању снајперском пушком, самостално или у пару, у свим временским и земљишним условима, уз употребу приручних и формацијских средстава за маскирање.

Програмом обуке су предвиђени бројни садржаји, а највише пажње поклања се правилном коришћењу средстава за маскирање, кретању на земљишту, избору и уређењу заклона за дејство и решавању ватрених задатака.

У врло кратком периоду реализују се три кондициона марша, од којих је свакако најзахтевнији дневно-ноћни у дужини од 30 километара, током којег се проверавају физичка способност, брзина реаговања у примени тактичких радњи и ватрена оспособљеност.

Обуку похађају искусни припадници Војске Србије који на гађањима остварују најбоље резултате и психофизички су способни за извршавање специфичних задатака снајперисте. Они ће по завршетку обучавања стечена знања примењивати у раду на својим дужностима у јединицама Војске Србије.
Кључне речи

Повезане вести