Технички ремонтни завод „Чачак“

Технички ремонтни завод „Чачак“ је установа Војске Србије чија је основна делатност техничко одржавање и генерални ремонт средстава борбене технике, укључујући и одговарајуће припадајуће системе, агрегате и уређаје.

На основу развијене технологије ремонта, расположивих капацитета и вишегодишњег искуства у овој области технике, Завод је оспособљен за извођење успешног ремонта борбених средстава: гусеничара и точкаша, артиљеријског, ракетног и пешадијског наоружања, средстава везе, оптичких и оптоелектронских средстава, енергетских средстава и ракетне технике. 

Своје развијене капацитете Завод ангажује и на пружању услуга за потребе цивилног сектора.

Директор Техничког ремонтног завода „Чачак“ је пуковник доцент др Војкан Радоњић.
 

Делатност ТРЗ „Чачак“


Захваљујући успешно развијеној технологији ремонта, расположивим капацитетима, кадровском потенцијалу и вишегодишњем искуству успешно обавља:

 • техничко одржавање и ремонт мотора, моторних возила, пољопривредне, грађевинске и рударске механизације,
 • производњу резервних делова,
 • машинску обраду,
 • машинску обраду делова мотора,
 • термичку и хемијско-термичку обраду,
 • регенерацију делова,
 • ремонт и оправку личног и спортског наоружања,
 • хемијску и галванску заштиту,
 • оправку и верификацију мерних средстава. 

Развој Завода је стални процес којем се придаје посебна пажња. У садашњим условима технолошке и кадровске оспособљености послови развоја усмерени су на:

 • освајање генералног ремонта нових техничких средстава Војске Србије, 
 • модификације и модернизације средстава,
 • освајање производње резервних делова,
 • освајање нових производа Завода (војна опрема и наставна средства),
 • обуку кадра за одржавање техничких средстава  организовањем специјалистичких курсева.

Технички ремонтни завод „Чачак“ је значајан фактор у систему одржавања средстава Војске Србије. Располаже са респективним годишњим капацитетом од око 800.000 норма-часова, опремом, алатима, радним простором и кадровима оспособљеним за одржавање најсложенијих система из наоружања копнене војске. 

Дугогодишњим радом на ремонту средстава за потребе војске и цивилног сектора Завод је оспособио капацитете за регенерацију сложених делова и склопова. На тај начин обезбеђена је поновна употреба оштећених делова која  знатно смањује трошкова ремонта.

Контакт


Адреса: Др Драгише Мишовића 167, 32 000 Чачак
Телефон: +381 (0) 32 372-666
Телефакс: +381 (0) 32 372-674
Мејл: trzca@ptt.rs

Повезане вести