Обука војника службе телекомуникација

Понедељак, 31.7.2023 | Обука
У јединицама Бригаде везе у току је стручно-специјалистичка обука војника генерације ,,март 2023“ који други део војног рока служе у овом саставу Војске Србије.

Реч је о војницима службе телекомуникација, који се, након успешно савладане индивидуалне обуке у центрима Команде за обуку, у Бригади везе обучавају за реализацију колективних задатака на дужностима радио-телепринтериста, радио-релејаца и телефониста-линијаша.

Обука се реализује на савременим телекомуникационим уређајима и системима, у специјално опремљеним кабинетима и теренским условима. Циљ је да се војници оспособе за реализацију колективних задатака, у складу са наменом јединице, у првом реду за постављање елемената телекомуникационих станица и проверу квалитета комуникација у планираним радио-мрежама.

Војници који желе да ступе у строј професионалних припадника Војске Србије се за то могу пријавити још током служења војног рока, а многи из ове генерације војника службе телекомуникација ће, искуства то говоре, радни однос засновати баш у Бригади везе, где ће обављати одговорне дужности од значаја за непрекидно функционисање телекомуникационо-информационог система у Министарству одбране и Војсци Србије.

Повезане вести