Обука војних полицајаца за послове безбедносне заштите

Понедељак, 14.2.2022 | Обука
У батаљонима војне полиције из састава Копнене војске реализује се редовна обука за извршење колективних задатака за које су ове јединице намењене.

Ради очувања и унапређења оперативних способности, интензивна обука у јединицама војне полиције се реализује током целе године, а у овом периоду тежиште је на оспособљавању њихових припадника за безбедносну заштиту лица. 

Током обуке, у складу са задатим супозицијама, увежбавају се тактике, технике и процедуре приликом напада терористичких група на конвој возила и проверава се оспособљеност војних полицајаца за ефикасан одговор на задату претњу и успешну евакуацију штићених лица на безбедну локацију.  Поред усвајања начела и тактика безбедносне заштите, посебна пажња поклања се тимском раду и синхронизованом поступању свих припадника јединице, будући да од тога зависи успешна реализација ових захтевних задатака.

Јединице војне полиције су намењене за реализацију широког спектра војнополицијских и послова опште безбедности у Министарству одбране и Војсци Србије, у зонама својих територијалних надлежности. Редовном обуком њихових припадника, која је разноврсна и захтевна и изводи се у свим условима, обезбеђује се физичка припремљеност и психичка стабилност, као и способност војних полицајаца за успешно решавање најтежих ситуација. 

Повезане вести