Тактичка обука извиђачких јединица Војске Србије

Уторак, 17.1.2023 | Обука
На полигонима и вежбалиштима Војске Србије, припадници извиђачких јединица Копнене војске претходних дана су реализовали разноврсне садржаје тактичке обуке.

Ова обука представља део редовних вежбовних активности извиђачких јединица, а изводи се ради одржавања високог нивоа оспособљености професионалног састава за реализацију борбених задатака у свим условима.

Извиђачи су, током обуке у различитим временским условима и на сложеној конфигурацији терена, увежбавали тактичке радње и поступке приликом организовања извиђачких патрола, препада и заседа, те прикупљање обавештајних података о непријатељу и стању на територији, уз употребу савремених средстава за осматрање којима су опремљене извиђачке јединице Војске Србије.

Обука извиђачких јединица реализује се континуирано током целе године, како би извиђачи у сваком тренутку били спремни за брзо и ефикасно реаговање у ситуацијама у којима се могу наћи приликом извршавања наменских задатака, пре свега у дубини непријатељевог распoреда. Тако се на најбољи начин одржава висок ниво физичке припремљености и психичке стабилности, као и њихова способност за успешно решавање најтежих ситуација.

Повезане вести