Редовно годишње оспособљавање оперативних органа

Понедељак, 30.10.2023 | Обука
У организацији Оперативне управе (Ј-3) Генералштаба Војске Србије реализован је Курс за оспособљавање оперативних органа у Министарству одбране и Војсци Србије.

Реч је о редовном годишњем усавршавању чијом реализацијом се додатно унапређује оспособљеност штабних официра Војске Србије за обављање оперативних послова у командама, јединицама и војним установама.

Током двонедељне теоријске и практичне обуке, полазници су унапредили своја знања за планирање рада, учешће у процесу доношења војних одлука, организовање мера приправности и обезбеђења, планирање и реализацију контрола, те анализу и вођење оперативне евиденције.

Знања стечена на курсу штабни официри ће примењивати у свакодневном раду на својим формацијским дужностима, и тиме дати допринос ефикасном функционисању састава у које су распоређени.

Повезане вести