Načelnik Generalštaba Vojske Srbije

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije komanduje Vojskom Srbije u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih.

general-dikovic-dan-vojske-krusevac-2013.JPG
Načelnik Generalštaba je najviši stručni savetnik predsednika Republike Srbije i ministra odbrane za pripremu, organizovanje i upotrebu Vojske.

Predlaže prioritete, programe, planove i finansiranje razvoja sposobnosti Vojske i daje smernice za planiranje upotrebe Vojske. Nosilac je izgradnje potrebnih sposobnosti Vojske Srbije.

Od decembra 2011. godine na dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Srbije je general Ljubiša Diković.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije:

  • predlaže plan razvoja i opremanja Vojske Srbije;
  • postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava oficire u Vojsci Srbije do čina kapetana i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih starešina;
  • daje mišljenje ministru odbrane na njegov predlog za postavljenje, unapređenje i razrešenje i prestanak službe generala i starešina na dužnosti za koje je formacijom utvrđen čin generala, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije;
  • postavlja, unapređuje, raspoređuje i razrešava podoficire i profesionalne vojnike i raspoređuje civilna lica na službi u Vojsci Srbije i odlučuje o prestanku njihove službe, na predlog neposredno potčinjenih starešina;
  • predlaže plan popune Vojske Srbije i brojni raspored regruta u Vojsci Srbije;
  • donosi doktrinarna dokumenta nižeg nivoa;
  • utvrđuje planove obuke i usavršavanja profesionalnih vojnih lica i lica u rezervnom sastavu;
  • donosi Kodeks časti pripadnika Vojske Srbije;
  • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Za izvršavanje akata koje donosi predsednik Republike, odnosno ministar odbrane i poslova komandovanja Vojskom Srbije, kao i drugih poslova utvrđenih zakonom, načelnik Generalštaba donosi pravila, naredbe, uputstva, direktive, odluke i naređenja.