Iz arhiva foto-centra

Patrolno trčanje na skijama, 1949.
Fotografija: 10
Petak, 25.3.2016 
Manevri Jugoslovenske armije „Šumadija 1949“
Fotografija: 8
Petak, 25.3.2016 
Obuka mornara, 1949.
Fotografija: 12
Petak, 25.3.2016 
Artiljerci i tenkisti na poligonu, 1949.
Fotografija: 16
Petak, 25.3.2016 
Obuka stražarskih pasa, 1952.
Fotografija: 8
Petak, 25.3.2016 
U tenkovskom učilištu u Beloj Crkvi, 1948.
Fotografija: 16
Petak, 25.3.2016 
Konjička brigada na taktičkoj vežbi 1948.
Fotografija: 12
Sreda, 6.8.2014