OBVT LAZAR 3

Generalna proba prikaza operativnih sposobnosti VS na svečanosti u Novom Sadu

 Generalna proba 1
Četvrtak, 20.10.2016 
Generalna proba 2
Četvrtak, 20.10.2016