Odsek za planiranje, programiranje, budzetiranje i izvršenje

Odsek za planiranje, programiranje, budzetiranje i izvršenje (PPBI) je organizacijska celina neposredno potčinjena zameniku načelnika Generalštaba Vojske Srbije koja je namenjena za primenu sistema i procesa PPBI u Vojsci Srbije.

Odsek za PPBI izvršava zadatke koji se tiču strategijskog planiranja, organizacije, međunarodne saradnje, finansija, normativno-pravnih i operativnih poslova, doktrine i obuke.

U sastavu Odseka za PPBI su Grupa za planiranje i programiranje, Grupa za koordinaciju i referenti za budzetiranje i za nadzor izvršenja.

Načelnik Odseka za PPBI je potpukovnik Saša Arsović.

Zadaci Odseka za PPBI


Odsek za PPBI obavlja poslove koji se odnose na:

  • dugoročno, srednjoročno i kratkoročno planiranje i programiranje;
  • analizu resursa za izvršenje misija i zadataka Vojske Srbije;
  • utvrđivanje predloga ciljeva i prioriteta srednjoročnih i kratkoročnih planskih i programskih dokumenata u Vojsci Srbije;
  • izradu predloga prioritetnih oblasti finansiranja i izradu Finansijskog plana Ministarstva odbrane;
  • obradu podataka o troškovima podrške u procesu dugoročnog planiranja;
  • usaglašavanje predloga projekata iz donacija;
  • praćenje funkcionisanja i identifikacija problema u primeni sistema i procesa PPBI;
  • praćenje realizacije javnih nabavki u Vojsci Srbije;
  • izveštaje o utrošku novčanih sredstava po kontima i naturalnim pokazateljima u Vojsci Srbije.

Odsek za PPBI je formiran aprila 2009. godine. Tadašnjim organizacijsko-formacijskim rešenjem, osim Odseka na nivou Generalštaba Vojske Srbije formirani su i odseci za PPBI na nivou komandi operativnih sastava.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: + 381 (0) 11 3005-056
Telefaks: +381 (0) 11 3006-331