Operativni centar sistema odbrane

Operativni centar sistema odbrane je jedinica neposredno potčinjena Združenoj operativnoj komandi čija je osnovna namena praćenje aktivnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i praćenje angažovanja snaga u operacijama, radi obezbeđenja neprekidnosti komandovanja u MO i VS. 

Operativni centar sistema odbrane obavlja poslove koji se odnose na:

  • organizaciju i funkcionisanje operativnog dežurstva u sistemu odbrane,
  • praćenje, evidentiranje i izlaganje informacija, obradu informacija i izradu predloga, komandovanje (po ovlašćenju), izveštavanje, obaveštavanje,
  • vođenje, ažuriranje i prikaz baze podataka o operativnim i funkcionalnim sposobnostima Vojske Srbije radi podrške planiranja operacija ZOK,
  • regulisanje saobraćaja na kopnu, unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom prostoru Republike Srbije od interesa za odbranu Republike Srbije,
  • evidentiranje i statistička analiza vanrednih događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

U sastavu Operativnog centra su Odeljenje za praćenje, evidentiranje i obradu informacija, Odeljenje za operativne, opšte i kancelarijske poslove i Odsek za saobraćaj i tranzit stranih vojnih trupa.

Zadaci Operativnog centra SO


U nadležnosti Operativnog centra sistema odbrane su sledeći zadaci:

  • Realizacija operativnog dežurstva, prikupljanje, obrada i izlaganje informacija o  stanju i aktivnostima u Ministastvu odbrane i Vojsci Srbije
  • Vođenje, ažuriranje i prikaz podataka o operativnim i funkcionalnim sposobnostima Vojske Srbije za planiranje odgovora na krize i podataka za realizaciju operativnog dežurstva
  • Podrška Združenoj operativnoj komandi za planiranje i komandovanje u operacijama
  • Evidencija, ažuriranje i prikaz baze podataka za planiranje operacija Združene operativne komande
  • Izrada predloga saglasnosti i odobrenja za saobraćaj na kopnu, unutrašnjim plovnim putevima i u vazdušnom prostoru od interesa za odbranu Republike Srbije, na osnovu mišljenja nadležnih organizacijskih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i drugih resornih organa Republike Srbije.

Operativni centar sistema odbrane pretpočinjen je Združenoj operativnoj komandi 2007. godine. Do tada se nalazio u sastavu Uprave za operativne poslove (J-3) Generalštaba Vojske Srbije


Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefoni: +381 (0) 11 3006-301; +381 (0) 11 3000-318
Telefaks: +381 (0) 11 3006-338
Imejl: oc.so@vs.rs

Povezane vesti