Specijalna brigada

Specijalna brigada je taktička jedinica, organizovana na modularnom principu, koja se sastoji od diverzantskih, protivdiverzantskih, protivterorističkih i padobranskih jedinica namenjenih za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih i protivterorističkih dejstava, izviđanje i prikupljanje obaveštajnih podataka, prvenstveno u neprijateljevom rasporedu, u svim zemljišnim, meteorološkim i borbenim uslovima.
 • Specijalna brigada
  Komandant Specijalne brigade, brigadni general Miroslav Talijan
  • Komandni bataljon
  • Bataljon za protivteroristička dejstva
  • 72. izviđačko-diverzantski bataljon
  • 63. padobranski bataljon
Komanda Specijalne brigade je u Pančevu, a jedinice su stacionirane u Nišu i Pančevu.

Komandant Specijalne brigade je brigadni general Miroslav Talijan. 

Zadaci Specijalne brigade


Specijalna brigada realizuje sledeće zadatke:

 • izviđanje u strategijskoj, operativnoj i taktičkoj dubini,
 • izvođenje diverzija na neprijateljskim vojnim objektima,
 • učešće u obaveštajnim operacijama,
 • rešavanje talačkih situacija,
 • uništenje terorističkih grupa,
 • ugušenje oružane pobune,
 • otkrivanje i obeležavanje ciljeva za dejstvo avijacije i artiljerije i
 • spasavanje oborenih pilota, ostavljenih i ubačenih izviđačko-diverzantskih grupa i pojedinaca u pozadini neprijatelja.

Obuka u Specijalnoj brigadi


Da bi ispunila svoje zadatke, Specijalna brigada organizuje intenzivnu obuku, koja se realizuje tokom trogodišnjeg perioda. Prvi deo je selektivna obuka, drugi — osnovna obuka specijalnih jedinica, a treći deo predstavlja napredna obuka specijalnih jedinica.

Selektivna obuka traje 9, odnosno 13 nedelja, 7 dana nedeljno. Težište obuke je usmereno na odabir najbolje mentalno i fizički sposobnih i visoko motivisanih kandidata koji mogu izdržati izazove s kojima se mogu susresti tokom službe. Za vreme selektivne obuke kandidati realizuju sadržaje iz sledećih predmeta: fizička obuka, gađanje i vatrena obuka, taktička obuka, taktička obuka specijalnih jedinica, topografija i orijentacija na zemljištu, padobranska obuka i završni ispit.

Osnovna obuka specijalnih jedinica traje godinu dana (2 perioda po 6 meseci) i sastoji se od: fizičke obuke, gađanja i vatrene obuke, taktičke obuke, taktičke obuke specijalnih jedinica, topografije i orijentacije na zemljištu, sredstava i sistema za vatrenu podršku, sredstava telekomunikacija i procedura saobraćaja telekomunikacionim sredstvima i taktičkih vežbi.

Napredna obuka specijalnih jedinica traje dve godine i obuhvata usavršavanja putem kursiranja, pri čemu se pohađaju sledeći kursevi:

 • izviđačko-diverzantski kurs za oficire i podoficire,
 • viša padobranska obuka,
 • kurs instruktora padobranstva,
 • kursevi engleskog jezika,
 • kursevi snajperista,
 • obuka u preživljavanju u prirodi,
 • kurs alpinistike i GSS,
 • kursevi za ronioce,
 • kursevi rušenja elemenata i materijala,
 • kursevi improvizovanih eksplozivnih sredstava i
 • kurs instruktora obuke u preživljavanju.

Osim obuke u Specijalnoj brigadi, deo pripadnika brigade se školuje i obučava u centrima za obuku u inostranstvu.

Tradicije Specijalne brigade


Specijalna brigada je formirana 29. septembra 2006. godine preformiranjem i objedinjavanjem 72. specijalne i 63. padobranske brigade, kao i manjih delova 82. pomorskog centra i Protivterorističkog odreda „Kobre“.

U sastav  Specijalne brigade ušle su 63. padobranska brigada i 72. specijalna brigada, koje su odlikovane Ordenom narodnog heroja 14. oktobra 1999. godine i Ordenom ratne zastave 16. juna 2000. godine.

Specijalna brigada je razmeštena u dva garnizona — Pančevo i Niš, u kasarnama „Rastko Nemanjić” u Pančevu i „Aerodrom“ u Nišu. U kasarni „Rastko Nemanjić“ razmešteni su Komanda, Komandni bataljon, Bataljon za protivteroristička dejstva i 72. izviđačko-diverzantski bataljon, dok je u kasarni „Aerodrom“ razmešten 63. padobranski bataljon.

Specijalna brigada je od 1. aprila 2019. godine direktno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

Dan Specijalne brigade obeležava se 29. septembra.

Moto pripadnika Specijalne brigade je Ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred.

Kontakt


Adresa: Jabučki put bb, 26 000 Pančevo 
Telefon: +381 (0) 13 326-026
Telefaks: +381 (0) 13 326-502
Mejl: specbr@vs.rs

Povezane vesti