Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Komande za razvoj Banatske brigade pukovnik Živica Ognjanov


Datum i mesto rođenja

25. mart 1971, Zrenjanin

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje, 2012.
 • Komandno-štabno usavršavanje, 2009.
 • Kurs komandanta oklopnog i mehanizovanog bataljona, 2005.
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer oklopne jedinice, 1994.

Dužnosti

 • Komandant Komande za razvoj Banatske brigade, Komanda za obuku
 • Načelnik odseka za operativne poslove i obuku, Komanda Druge brigade kopnene vojske
 • Komandant mehanizovanog bataljona, Druga brigada kopnene vojske
 • Komandant mehanizovanog bataljona, 252. oklopna brigada
 • Komandant mehanizovanog bataljona, 37. motorizovana brigada
 • Komandant mehanizovanog bataljona, 168. motorizovana brigada
 • Komandant pozadinskog bataljona, Školski centar oklopno-mehanizovanih jedinica, Vojna akademija 
 • Načelnik klase studenata smera oklopno-mehanizovanih jedinica, Vojna akademija
 • Komandir mehanizovane čete, Školski centar oklopno-mehanizovanih jedinica, Vojna akademija
 • Komandir voda u tenkovskoj četi, Školski centar oklopno-mehanizovanih jedinica, Vojna akademija

Unapređenja

 • Pukovnik, 2014.
 • Potpukovnik, 2010.
 • Major, 2005.
 • Kapetan prve klase, 2001.
 • Kapetan, 2000.
 • Poručnik, 1997.
 • Potporučnik, 1994.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, 2015.
 • Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, 2014.

Kontakt

Adresa: Stevice Jovanovića 19, 23 000 Zrenjanin
Telefon: +381 (0) 21 4835-735
Telefaks: +381 (0) 21 4835-733
Mejl: kzrbnbr@vs.rs