Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Načelnik Centra za mirovne operacije pukovnik Milivoje Pajović