Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Komande za razvoj Rasinske brigade pukovnik Sreten Zafirović


Datum i mesto rođenja

1. oktobar 1971, Gnjilane

Obrazovanje

 • Generalštabno usavršavanje, 2014.
 • Komandno-štabno usavršavanje, 2007.
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer ABHO, 1994.
 • Srednja vojna škola kopnene vojske, smer ABHO, 1990.

Dužnosti

 • Komandant Komande za Razvoj Rasinske brigade, Komanda za obuku
 • Načelnik Odseka za opšte poslove, Uprava za operativne poslove (J-3)
 • Referent u Odseku za operacije, Uprava za operativne poslove (J-3)
 • Referent u Odseku za operativne poslove, Uprava za operativne poslove (J-3)
 • Referent u Odseku za operativne poslove, Kabinet načelnika Generalštaba Vojske Srbije
 • Referent u odseku za mobilizaciju i obuku, 9. pešadijska brigada 
 • Načelnik ABHO, štab 9. pešdijske brigade 
 • Zastupnik komandanta Prvog bataljona, 246. brigada ABHO
 • Zamenik komandanta Prvog bataljona, 246. brigada ABHO
 • Načelnik klase studenata smera ABHO Vojne akademije kopnene vojske
 • Komandir čete ABHO, 246. puk ABHO 
 • Komandir čete kurseva u bataljonu ABHO, Školski centar ABHO 
 • Komandir izviđačkog voda u četi kurseva, Školski centar ABHO
 • Komandir voda za dekontaminaciju

Unapređenja

 • Pukovnik, 2016.
 • Potpukovnik, 2010.
 • Major, 2006.
 • Kapetan prve klase, 2002.
 • Kapetan, 1999.
 • Poručnik, 1997.
 • Potporučnik, 1994.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, 2015.
 • Medalja za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti, 1999.

Kontakt

Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-020
Telefaks: +381 (0) 416-403
Mejl: kzrrsbr@vs.rs