Artiljerijsko naoružanje

Artiljerija je rod Kopnene vojske namenjen za vatrenu podršku i praćenje borbenih jedinica. Raspolaže artiljerijskim oruđima raznih kalibara i raketnim sistemima.

Lanser raketni samohodni četvorocevni 262 mm M87 „orkan“


Lanser raketni samohodni četvorocevni M-87 orkan

U naoružanju Vojske Srbije se nalazi lanser raketni samohodni četvorocevni (LRSČ) M87 „orkan“, sa četiri cevi postavljene na lansirno vozilo 9P113M2 (kamion ZIL 135LM) raketnog sistema zemlja–zemlja 9K52 „luna-M“.

Izvorni projekat LRSČ M87 bio je u konfiguraciji sa 12 lansirnih cevi postavljenih na terenskom vozilu FAP 2832 BS/AV, ali tokom raspada bivše Jugoslavije lanseri nisu došli do Srbije. Integracija lansirnih cevi 262 mm na lanser 9P113M2 bila je najjednostavnije rešenje, jer su za to bila potrebna minimalna ulaganja.

LRSČ sa raketama sa kasetnom bojnom glavom se koristi za vatrenu podršku operativnim sastavima dejstvom po značajnim površinskim ciljevima, kao što su koncentracije ljudstva, tenkovskih, mehanizovanih i motorizovanih jedinica, vazdušni i mornarički desanti, komandna mesta i centri veze, vatreni položaji artiljerije i taktičkih balističkih raketa, avioni na stajankama (na otvorenom prostoru), logistička infrastruktura, vitalni vojni i industrijski objekti i terorističke baze. Sa ubojnom glavom sa protivoklopnim minama koristi se za zaprečavanje pravaca prodora oklopnih jedinica.

Lanser raketa samohodini višecevni 128 mm M77 „oganj“ 


Lanser raketa samohodini višecevni 128 mm M77 „oganj“

Lanser raketa samohodni višecevni (LRSV) 128 mm M77 „oganj“ se koristi za iznenadnu i koncentrisanu vatru po ciljevima velikih razmera, kao što su koncentracije žive sile, vatrena i tehnička sredstva, kolone, centri veze, aerodromi, saobraćajni čvorovi, pristaništa, desanti i drugi rentabilni ciljevi razmešteni u dubini protivnika.

Lanseri su postavljeni na modifikovana terenska vozila FAM 2026 BS/AV. Baterija od četiri LRSV gađanjem sa oba punjenja na maksimalnom dometu može da neutrališe cilj na površini od 104 hektara. 

Top 130 mm M-46 


Top 130 mm M-46

Top 130 mm M-46 je namenjen za dejstvo po artiljeriji neprijatelja, dejstvo po pozadinskim jedinicama, komandnim mestima i centrima veze neprijatelja, neutralisanje oklopno-mehanizovanih sredstava neprijatelja, neutralisanje žive sile i vatrenih sredstava, zatim rušenje veštački utvrđenih objekata poljskog tipa, te dejstvo po vazdušnim desantima neprijatelja.

Top-haubica 152 mm M84 „nora A“


Top-haubica 152 mm M84 „nora A“

Top-haubica 152 mm M-84 „nora A“ namenjena je za uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, neprijateljevih vatrenih sredstava, zatim rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja.

Samohodna haubica 2S1 „gvozdika“


Samohodna haubica 2S1 gvozdika

Samohodna haubica 2S1 „gvozdika“ je namenjena za uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, neprijateljevih vatrenih sredstava, zatim rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja.