Rasklopljen pontonski most na „Lidu“

Subota, 2.9.2017 | Civilno-vojna saradnja

Pripadnici 1. pontonirskog bataljona Rečne flotile danas su završili rasklapanje pontonskog mosta kojim su, tokom letnje sezone, bili povezani gradski kej u Zemunu i Veliko ratno ostrvo.

Pripadnici 1. pontonirskog bataljona Rečne flotile danas su završili rasklapanje pontonskog mosta kojim su, tokom letnje sezone, bili povezani gradski kej u Zemunu i Veliko ratno ostrvo.

Trideset i šest plovnih i dva krajnja članka rasklopljeni su, složenom i zahtevnom radnjom, na dve plovne deonice koje će sutra, pomoću 4 rečna remorkera, biti transportovane plovnim putem, Dunavom do ušća Save, a onda tom rekom, do matične kasarne „Cerski junaci“ u Šapcu, putem čija je ukupna dužina 107 kilometara.
 
Potpukovnik Siniša Marinković, komandant 1. pontonirskog bataljona kaže da je most od 20 tona bezbedno rasklopljen u skladu s naređenjem pretpostavljenih, i da su mostovne deonice pripremljene za deangažovanje i transport na matičnu lokaciju.
 
­- U toku je pakovanje i logorske opreme u kojoj su boravili pripadnici jedinice tokom angažovanja na održavanja mostovnog prelaska. Nadamo se da ćemo uspeti da vodenim putem dopremimo mostovne deonice u toku jednog dana, za 11 do 12 sati, u zavisnosti od uslova plovidbe i vodostaja Save.

Komandant ističe da je, u peridu od 15. juna do 1. septembra na terenu neprekidno bila angažovana posada mosta, a da je postavljanje, održavanje i rasklapanje mosta i vid obuke jedinice.
 
- Uslovi tokom leta bili su ekstremni, kad je reč o temperaturi, a u svakom trenutku je trebalo nadgledati most, preduzimati mere na skraćenju ili produženju i održavati ga i čistiti, ali su pripadnici jedinice prikazali veliku osposobljenost.
 
Mostno mesto prelaska dužine 365 metra uspostavljeno je 20. juna ove godine na osnovu Ugovora o pružanju inžinjerijskih usluga između opštine Zemun i Vojske Srbije. Na dvomesečnom održavanju pontonskog mosta svakodnevno je bilo angažovano 15 pripadnika 1. pontonirskog bataljona koji su se brinuli kako za sigurnost mosta tako i za bezbednost građana. 

Povezane vesti