VOJSKA SRBIJE

Počela multinacionalna komandno-štabna vežba „Viking 18“

Ponedeljak, 16.4.2018 | Obuka

Otvaranjem izdvojenog komandnog mesta u Republici Srbiji, danas je u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, započela multinacionalna komandno-štabna vežba podržana računarskim simulacijama „Viking 18“.

Cilj vežbe je da unapredi obučenost učesnika (Vojske, Policije i civilnih organizacija) za reagovanja u sadašnjim i budućim multidimenzionalnim kriznim situacijama i mirovnim operacijama.

Otvarajući izdvojeno komandno mesto u Centru za obuku putem simulacija, oficir odgovoran za planiranje vežbe i vršilac dužnosti načelnika Uprave za obuku i doktrinu, pukovnik Boško Zorić izrazio je zadovoljstvo što nakon dugih i opsežnih priprema, otpočinje faza izvođenja vežbe, koju organizuju Oružane snage Kraljevine Švedske, a u saradnji sa Oružanim snagama SAD, kao zemlje podrške. 

– Republika Srbija, po drugi put organizuje izdvojeno komandno mesto. Ovo je vežba na tri nivoa, multinacionalna je i multifunkcionalna. Njen koncept podržava planiranje i izvođenje mulinacionalne operacije podrške miru u nestabilnom okruženju, baziranom na sveobuhvatnom pristupu, fokusiranje na saradnji i koordinaciji sa svim relevantnim akterima u zoni operacije, unutar njihovih nadležnosti i skladu sa mandatom misije UN – rekao je pukovnik Zorić  koji je, u ime pripadnika Vojske Srbije, poželeo dobrodošlicu pripadnicima oružanih snaga SAD, Švedske, Austrije, Makedonije, BiH, Jermenije, Kazahstana, Moldavije, kao i predstavnicima međunarodnih i domaćih organizacija. 

Oficir za planiranje vežbe je istakao da je zajedničkim radom potrebno ostvariti ciljeve vežbe među kojima je spomenuo unapređenje sposobnosti komande multinacionalne brigade, civilnih organizacija i policije za štabni rad i komandovanje i kontrolu snaga u multinacionalnom operativnom okruženju, unapređenje kooperativnosti i interoperabilnosti između partnera i regionalne vojno-vojne i civilno-vojne saradnje ali i promociju razumevanja, poverenja i saradnje među regionalnim zemljama učesnicima vežbe, međunarodnim organizacijama, nevladinim i vladinim nacionalnim organizacijama.

Rukovodilac vežbe i načelnik Centra za obuku putem simulacija, koji danas obeležava osam godina postojanja, pukovnik Mičo Branković, predstavio je scenario i glavne događaje i podsetio da je reč o najvećoj komandno-štabnoj distribuiranoj vežbi koja se organizuje u svetu, u kojoj učestvuju predstavnici 61 zemlje.

– Glavno komandno mesto je u Švedskoj a izvodi se i na izdvojenim komandnim mestima, u Srbiji, Bugarskoj, Irskoj, Finskoj i, prvi put ove godine, u Brazilu.  Ove godine ukupan broj učesnika u svetu je tri hiljade, dok je kod nas učešće uzelo 108 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 40 pripadnika stranih oružanih snaga i 57 pripadnika policije i vladinih i nevladinih organizacija – rekao je pukovnik Mičo Branković. 

Vežba „Viking 18“, koja traje do 26. aprila jedna je od najvećih međunarodnih vežbi na kojima je do sada učestvovala Vojska Srbije. 

Vladimir Vještić, MC „Odbrana“

Povezane vesti