Prvi Viši kurs za instruktore obuke

Ponedeljak, 10.6.2013 | Obuka

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu danas je počeo prvi Viši kurs za instruktore obuke. Kurs će trajati tri nedelje a pohađaće ga 59 podoficira iz svih sastava Vojske Srbije.

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira u Pančevu danas je počeo prvi Viši kurs za instruktore obuke. Kurs će trajati tri nedelje a pohađaće ga 59 podoficira iz svih sastava Vojske Srbije.

Komandant Centra potpukovnik Milovan Vasić rekao je da će se slušaoci na ovom kursu upoznati sa savremenim pristupima izvođenju obuke i uvođenjem novih naučnih metoda koje su postale nezaobilazan deo procesa obučavanja u armijama razvijenih zemalja.

Slušaoci-instruktori proučavaće predmete sa kojima se dosad nisu susretali kao što su upravljanje obukom, upravljanje resursima i psihologija učenja.

Povezane vesti