Prikaz naoružanja, vojne opreme i dela sposobnosti Vojske Srbije „Zastava 2023“