Vojska Srbije — institucijakojoj građani najviše veruju

Komandant Oklopno-izviđačkog bataljona potpukovnik Ivan Simonović


Datum i mesto rođenja

15. oktobar 1977, Leskovac

Obrazovanje

 • Komandno-štabno usavršavanje, 2015.
 • Vojna akademija kopnene vojske, smer oklopno-mehanizovane jedinice, 2000. 
 • Ekonomska škola, 1996.

Dužnosti

 • Komandant Oklopno-izviđačkog bataljona
 • Zamenik komandanta Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije
 • Načelnik Odseka za izviđanje, Komanda Treće brigade kopnene vojske
 • Načelnik Grupe za izviđanje, 37. mehanizovani bataljon, Treća brigada kopnene vojske
 • Načelnik Referata za izviđanje, 211. oklopna brigada
 • Komandir oklopno-izviđačke čete, 15. oklopna brigada
 • Komandir oklopno-izviđačkog voda, 15. oklopna brigada
 • Komandir tenkovskog voda, 15. oklopna brigada

Unapređenja

 • Potpukovnik 2017.
 • Major, 2012.
 • Kapetan, 2006.
 • Poručnik, 2003.
 • Potporučnik, 2000.

Odlikovanja

 • Vojna spomen-medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji R. Srbije, 2019.
 • Vojna spomen-medalja za revnosnu vojnu službu za 10 godina, 2016.
 • Vojna spomenica za obeležavanje jubilarnih godišnjica Vojske Srbije, 2015.
 • Vojna spomen-medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira – prvi put, 2014.

Kontakt

Adresa: Bulevar Nikole Tesle bb, Niš
Telefon: +381 (0) 18 808-322
Mejl: ivan.simonovic@vs.rs