Izgradnja multifunkcionalnog strelišnog kompleksa

Petak, 23.6.2023 | Iz jedinica
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je sa saradnicima radove na izgradnji i uređenju multifunkcionalnog strelišnog kompleksa „Vrtogoš“ kod Bujanovca. 

Reč je o projektu čijim će završetkom biti zaokruženi kapaciteti Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije, a Vojska Srbije dobiti nove sposobnosti za izvođenje vatrene obuke, pre svega za realizaciju pešadijskih i gađanja iz konvoja borbenih vozila.

Nakon obilaska, general Mojsilović je izrazio zadovoljstvo stepenom izvršenih inžinjerijskih radova i dinamikom gradnje planiranih objekata na strelištu, koje realizuju, svako u svom domenu, pripadnici inžinjerijskih jedinica Kopnene vojske i zaposleni u Vojnograđevinskoj ustanovi „Beograd“.

Načelnik Generalštaba je odao priznanje angažovanim pripadnicima Vojske Srbije na posvećenosti i profesionalnom pristupu zadacima, i podsetio da je ovo samo jedan od brojnih infrastrukturnih projekata koji se realizuju u Vojsci Srbije, sa ciljem unapređenja kako uslova za smeštaj ljudstva i opreme tako i kapaciteta za izvođenje obuke.

Povezane vesti