Nastavna poseta polaznika Generalštabnog usavršavanja Rečnoj flotili

Četvrtak, 31.3.2022 | Iz jedinica
Polaznici 65. klase Generalštabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ boravili su ove nedelje u nastavnoj poseti Rečnoj flotili Vojske Srbije.

Poseta je realizovana radi upoznavanja polaznika ovog nivoa usavršavanja sa specifičnostima roda rečnih jedinica Vojske Srbije i vojnogeografskim karakteristikama dela akvatorije Republike Srbije.

Polaznici Generalštabnog usavršavanja su, tokom posete i plovidbe brodom posebne namene „Kozara“, upoznati sa namenom, misijama i zadacima Rečne flotile i njenim mogućnostima za pružanje podrške jedinicama Kopnene vojske u operacijama u zahvatu unutrašnjih plovnih puteva.

Generalštabno usavršavanje predstavlja treći nivo posebnih programa usavršavanja oficira na Univerzitetu odbrane, tokom kojeg se polaznici osposobljavaju za obavljanje najviših komandnih i rukovodećih dužnosti u sistemu odbrane.

Povezane vesti