Obuka vojnika ABH službe

Petak, 21.2.2020 | Obuka
U kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu i na vojnom kompleksu „Ravnjak“ realizuje se specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka specijalnosti dekontaminator atomsko-biološko-hemijske (ABH) službe i obuka profesionalnih vojnika za dopunsku specijalnost.

Osnovni cilj obuke je da se vojnici osposobe za pravilnu, bezbednu i efikasnu  upotrebu sredstava i opreme ABH službe i da samostalno i u okviru jedinice realizuju zadatke iz domena završne radiološko- hemijsko-biološke dekontaminacije. 

Uz primenu sredstava za imitaciju efekata dejstva oružja za masovno uništenje, dekontaminatori koriste specijalna zaštitna sredstva i vozila i uređaje za završnu i grupnu dekontaminaciju.  

Vojnici se tokom obuke angažuju u izviđačkoj patroli — za izviđanje, uzimanje uzoraka i obeležavanje deonice puta kontaminirane toksičnim hemikalijama, i u okviru odeljenja za dekontaminaciju. Na taj način su u prilici da sagledaju mesto, ulogu i dužnosti svakog poslužioca u jedinici prilikom realizacije hemijske dekontaminacije zemljišta, objekata, tehničkih sredstava, naoružanja i vojne opreme.

Povezane vesti