Osposobljavanje profesionalnih vojnika u Rečnoj flotili

Četvrtak, 22.12.2022 | Obuka
Na brodovima Rečne flotile u toku je obuka za dopunske dužnosti profesionalnih vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u ovu jedinicu.

Obuku, koja se realizuje na Dunavu kod Novog Sada, prolaze vojnici navigacijske, protivminske i specijalnosti brodske artiljerije kako bi bili osposobljeni da, osim osnovne, efikasno obavljaju i druge dužnosti u okviru brodskih borbenih stanica.

U skladu sa svojim specijalnostima, vojnici se osposobljavaju za upotrebu brodskih navigacijsko-informacionih sistema, komunikaciju u združenom plovljenju, opsluživanje mehaničkih i akustičnih minolovki, te rukovanje brodskim protivavionskim topovima. U prvoj fazi obuka se realizuje na sidrištu, da bi se u drugoj fazi, u plovidbi i na programskim gađanjima, zaokružio celokupan proces osposobljavanja vojnika za nove dužnosti.

Dodatnim osposobljavanjem profesionalnih vojnika, koje se u Rečnoj flotili redovno sprovodi, obezbeđuje se obučenost pripadnika jedinice za različite zadatke u okviru brodskih posada, čime se unapređuje otpornost, žilavost i ukupna borbena gotovost za izvršavanje zadataka u operacijama u zahvatu plovnih puteva.

Povezane vesti