Inžinjerijska obuka na reci

Ponedeljak, 27.5.2024 | Obuka
Na privremenom poligonu Vojske Srbije na reci Savi kod Šapca u toku je realizacija stacionarnog logorovanja vojnika na služenju vojnog roka generacije „mart 2024“ i polaznika kurseva za podoficire roda inžinjerije. 

Tokom dvonedeljnih vežbovnih aktivnosti, vojnici i budući podoficiri unapređuju znanja i veštine stečene u Centru za obuku kopnene vojske, u kojem u ovoj fazi osposobljavanja prolaze specijalističku obuku za dužnosti u okviru roda.

Fokus tokom obuke na reci je na organizovanju skelskih i desantnih mesta prelaska, izviđanju komunikacija i savlađivanju vodene prepreke uz upotrebu formacijskih i improvizovanih inžinjerijskih sredstava. Realizuje se i obuka za upotrebu minsko-eksplozivnih sredstava u izvršavanju specijalističkih zadataka inžinjerije u zahvatu plovnih puteva. 

Stacionarno logorovanje je jedan od završnih segmenata specijalističke obuke vojnika na služenju vojnog roka, ali i polaznika kurseva za podoficire Vojske Srbije. 

Vojnike sada očekuje provera obučenosti i potom kolektivna obuka u inžinjerijskim jedinicama Vojske Srbije do završetka služenja vojnog roka, dok će budući podoficiri nastaviti metodsko i stručno osposobljavanje po programu kurseva za podoficire, kako bi se u potpunosti pripremili za početne podoficirske dužnosti.

Povezane vesti