Obuka vojnika na služenju vojnog roka

Sreda, 5.1.2022 | Obuka
U kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu realizuje se kolektivna obuka vojnika generacije „septembar 2021“ koji vojni rok služe u 72. brigadi za specijalne operacije.

Obuku pohađaju odabrani vojnici koji su nakon uspešno završenog individualnog obučavanja u centrima Komande za obuku raspoređeni u ovu elitnu jedinicu Vojske Srbije. Oni se osposobljavaju za realizaciju kolektivnih zadataka u podršci jedinici, koja zadatke izvršava prvenstveno u neprijateljevom rasporedu na taktičkoj i operativnoj dubini.

U skladu sa programom obuke, u ovom periodu vojnici prolaze vatrenu, fizičku i taktičku obuku specijalnih jedinica, realizuju programska gađanja i angažovani su na realizaciji svakodnevnih zadataka jedinice, uključujući i stražarsku službu.

Većina vojnika koji odsluže vojni rok u 72. brigadi za specijalne operacije, dosadašnja iskustva to pokazuju, prijavljuju se na selektivnu obuku, po čijem uspešnom završetku postaju deo profesionalnog sastava ove elitne jedinice Vojske Srbije.

Povezane vesti