Obuka vojnika službe telekomunikacija u Brigadi veze

Četvrtak, 28.7.2022 | Obuka
Nakon uspešno završene individualne obuke u centrima Komande za obuku, deo vojnika službe telekomunikacija generacije „mart 2022“ vojni rok nastavlja u jedinicama Brigade veze.

U ovoj brigadi vojnici se obučavaju za dužnosti radio-teleprinterista, telefonista-linijaša i radio-relejaca, kao i za realizaciju kolektivnih zadataka u jedinicama veze Vojske Srbije. 

Obuka se izvodi u specijalno opremljenim kabinetima i u terenskim uslovima, sa težištem na postavljanju elemenata telekomunikacionih stanica i uspostavljanju i proveri kvaliteta komunikacija u planiranim radio-mrežama. Osim specijalističke obuke službe telekomunikacija, vojnici prolaze i sadržaje iz taktičke, vatrene, inžinjerijske i sanitetske obuke.

Mnogi od njih će postati profesionalni vojnici, a iskustva stečena tokom služenja vojnog roka u Brigadi veze biće im od velikog značaja u obavljanju vojničkih dužnosti na obezbeđenju neprekidnosti telekomunikaciono-informacionog sistema u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Povezane vesti