Multinacionalna vežba „Balkanski mostovi 2019“

Četvrtak, 3.10.2019 | Obuka
Pripadnici Vojske Srbije učestvuju na multinacionalnoj komandno-štabnoj vežbi podržanoj računarskim simulacijama „Balkanski mostovi 2019“, koja se od 30. septembra do 4. oktobra održava u sedam zemalja regiona.

Glavno mesto izvođenja vežbe je u Sofiji u Bugarskoj, a osim Srbije zemlje učesnice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Rumunija, Severna Makedonija, Turska i Crna Gora.

Cilj vežbe je promocija međusobnog razumevanja, poverenja i saradnje među zemljama učesnicama i unapređenje interoperabilnosti oružanih snaga zemalja regiona u oblasti obuke uz upotrebu računarskih simulacija.

Vežbom je obuhvaćen rad multinacionalnog bataljona u mirovnoj operaciji, sa akcentom na sveobuhvatnom pristupu u rešavanju zadataka u zoni operacije i saradnji sa vladinim i nevladinim organizacijama, medijima i organima lokalne samouprave. 

Zamenik rukovodioca vežbe na glavnom mestu u Bugarskoj je načelnik Centra za obuku putem simulacija Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije pukovnik Mičo Branković, dok je rukovodilac na izdvojenom mestu vežbe u Srbiji, zamenik načelnika Centra pukovnik Radovan Babić.

Na izdvojenom mestu vežbe u Centru za obuku putem simulacija u Beogradu učestvuju i predstavnici Crvenog krsta Srbije.

Povezane vesti