Zajedničko uvežbavanje jedinica Komande za obuku

Utorak, 8.11.2022 | Obuka
U Komandi za obuku u toku je realizacija zajedničkog uvežbavanja u terenskim uslovima dela jedinica ovog operativnog sastava Vojske Srbije.

Za potrebe obuke, formiran je privremeni sastav koji u skladu sa zadatim supozicijama realizuje taktičke i vatrene zadatke u pokretu i na poligonima van matičnih lokacija.

Cilj je unapređenje osposobljenosti profesionalnih pripadnika Komande za obuku za izvođenje borbenih dejstava u odbrambenim i napadnim operacijama Vojske Srbije. Tokom višednevnih aktivnosti na terenu, realizuju se taktička uvežbavanja i vežbe sa bojevim gađanjima, a do sada ostvareni rezultati govore da su vojnici i starešine odlično osposobljeni i visoko motivisani za realizaciju dodeljenih misija i zadataka.

Zajednička uvežbavanja predstavljaju važan segment obuke u Vojsci Srbije, budući da se njihovom realizacijom unapređuje osposobljenost kako štabnih oficira i podoficira za planiranje operacija i komandovanje snagama, tako i sposobnost jedinica za izvođenje borbenih dejstava, samostalno i u sadejstvu sa drugim sastavima.
Ključne reči

Povezane vesti