Javni konkurs za prijem lica u RV i PVO, u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije

Ponedeljak, 1.6.2020 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
 
r a s p i s u j e
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem lica u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije
u radni odnos na neodređeno vreme radi popune formacijskih mesta u
Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani
 
I Formacijska mesta koja se popunjavaju:
 
 1. nastavnik engleskog jezika – prevodilac, S2S, 1 izvršilac;
 2. mehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 3. elektromehaničar za izvore struje i elektroagregate – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 4. mehaničar za PP sredstva i sudove pod pritiskom, VKV, 1 izvršilac;
 5. samostalni referent za upravljanje nepokretnosti, VŠS, 1 izvršilac;
 6. vozač autobusa, VKV, 2 izvršioca;
 7. komandir odeljenja – upravnik servisa termoenergetskog, S1S, 1 izvršilac;
 8. rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, 1 izvršilac;
 9. građevinski stolar, KV, 1 izvršilac;
 10. mehaničar za pešadijsko naoružanje, VKV, 1 izvršilac;
 11. elektromehaničar za vozila guseničare ujedno vozač, VKV, 1 izvršilac;
 12. tehnolog, VSS, 1 izvršilac;
 13. elektromehaničar za izvore struje i elektroagregate, VKV, 1 izvršilac;
 14. mesar, KV, 1 izvršilac;
 15. tehnolog, VSS, 1 izvršilac;
 16. mehaničar za elektroniku u raketnim sistemima ZA – vozač, 1 izvršilac;
 17. mehaničar za elektroniku u raketnim sistemima ZA – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 18. zavarivač, VKV, mesto službovanja Zuce, 1 izvršilac;
 19. radnik za spremanje prostorija, PKV, 1 izvršilac;
 20. mehaničar za vozila točkaše(vozač), VKV, 1 izvršilac;
 21. samostalni programer, S2S, 1 izvršilac;
 22. referent za infrastrukturu, S2S, 1 izvršilac;
 23. tehnolog, S2S, 1 izvršilac;
 24. metrolog, S2S, 1 izvršilac;
 25. modeći tehnolog, S2S, 1 izvršilac;
 26. modeći tehnolog, S2S, 1 izvršilac;
 27. modeći tehnolog, S2S, 1 izvršilac;
 28. tehnolog, S1S, 1 izvršilac;
 29. referent za planiranje materijala, SSS, 1 izvršilac;
 30. tehničar, SSS, 1 izvršilac;
 31. tehničar, SSS, 1 izvršilac;
 32. avio-mehaničar, VKV, 1 izvršilac;
 33. elektromehaničar, VKV, 1 izvršilac;
 34. auto-limar, VKV, 1 izvršilac;
 35. vulkanizer, SSS, 1 izvršilac;
 36. metalofarbar – peskirac, KV, 1 izvršilac;
 37. referent za nabavku dobara, OSS, 1 izvršilac;
 38. avio-radio-mehaničar – vozač, VKV, 1 izvršilac;
 39. lekar, VSS, 1 izvršilac.
 
Opšti uslovi:
 
 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede
 • dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.
 
 
POSEBNI USLOVI
 
Radno mesto na rednom broju 1:
 • završen filološki fakultet (engleski i ruski jezik).
 
Radno mesto na rednom broju 2:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja mašinske struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 3:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja elektrotehničke struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 4:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja mašinske struke, obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 5 i 7:
 • završena viša građevinska škola.
 
Radno mesto na rednom broju 6:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola D kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 8 i 10:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja mašinske struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV.
 
Radno mesto na rednom broju 9:
 • završena građevinska srednja škola, smer stolar.
 
Radno mesto na rednom broju 11:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja elektrotehničke struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 12 i 15:
 • završene četvorogodišnje akademske studije mašinskog ili elektrotehničkog smera.
 
Radno mesto na rednom broju 13:
 • završena četvorogodišnja srednja škola za zanimanja elektrotehničke struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV.
 
Radno mesto na rednom broju 14:
 • završena trogodišnja srednja škola obrazovnog profila mesar.
 
Radno mesto na rednom broju 16 i 17:
 • završena četvorogodišnja srednja škola za zanimanja elektrotehničke struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV.
 
Radno mesto na rednom broju 18:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja tehničke struke, obrazovni profil zavarivač,
 • specijalističko obrazovanje VKV.
 
Radno mesto na rednom broju 19:
 • završena osnovna škola.
 
Radno mesto na rednom broju 20:
 • završena trogodišnja ili četvorogodišnja srednja škola za zanimanja mašinske struke,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 21:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog i računarskog inžinjerstva, oblast softversko inžinjerstvo.
 
Radno mesto na rednom broju 22:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz građevinskog inžinjerstva, oblast konstrukcije.
 
Radno mesto na rednom broju 23:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog i računarskog inžinjerstva, oblast elektronika.
 
Radno mesto na rednom broju 24:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog i računarskog inžinjerstva, oblast elektronika ili telekomunikacije.
 
Radno mesto na rednom broju 25:
 • završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz mašinskog inžinjerstva, oblast vazduhoplovstvo.
 
Radno mesto na rednom broju 26:
 • završena osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz mašinskog inžinjerstva, oblast vazduhoplovstvo.
 
Radno mesto na rednom broju 27:
 • završena osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz elektrotehničkog i računarskog inžinjerstva, oblast elektronika.
 
Radno mesto na rednom broju 28:
 • završene osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine iz mašinskog inžinjerstva ili osnovne akademske studije u trajanju od tri godine iz mašinskog inžinjerstva.
 
Radno mesto na rednom broju 29:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova ili mehatroničar za radarske sisteme.
 
Radno mesto na rednom broju 30 i 31:
 • završena srednja škola u trajanju četiri godine, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore ili završena četvorogodišnja srednja škola za zanimanja mašinske ili elektrotehničke struke.
 
Radno mesto na rednom broju 32:
 • srednja škola u trajanju četiri godine mašinskog usmerenja, obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplove i motore i specijalističko obrazovanje za avio-mehaničara (VKV).
 
Radno mesto na rednom broju 33:
 • srednja škola u trajanju četiri godine mašinskog usmerenja, obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova i specijalističko obrazovanje za elektromehaničara (VKV).
 
Radno mesto na rednom broju 34:
 • srednja škola u trajanju četiri godine mašinskog usmerenja, obrazovni profil iz obrada materijala i specijalističko obrazovanje za limara (VKV).
Radno mesto na rednom broju 35:
 • srednja škola u trajanju četiri godine, obrazovni profil vulkanizer.
 
Radno mesto na rednom broju 36:
 • srednja škola u trajanju tri godine, obrazovni profil metalofarbar.
 
Radno mesto na rednom broju 37:
 • osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine iz mašinskog inžinjerstva ili osnovne akademske studije u trajanju od tri godine iz mašinskog inžinjerstva.
 
Radno mesto na rednom broju 38:
 • završena četvorogodišnja srednja škola za zanimanja elektrotehničke ili mašinske struke, obrazovni profil mehaničar radio tehnike,
 • specijalističko obrazovanje VKV,
 • vozačka dozvola C kategorije.
 
Radno mesto na rednom broju 39:
 • završena medicinski fakultet i specijalizacija iz oblasti uho, grlo i nosa.
 
II Zajedničko za sva formacijska mesta
 
Izborni postupak:
 
U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa, a koji obuhvataju:
 • prosek ocena sa poslednjeg nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
 • psihološka procena kandidata (40% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (20% od ukupnog broja bodova);
 • medicinsko zdravstvena procena i
 • bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni na procenu psiholoških kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se pomoću standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta i razgovora sa kandidatom, kandidati će biti obavešteni pisanim putem ili putem elektronske pošte na i-mejl adresu navedenu u prijavi.
 
Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku.
 
Sa kandidatima koji zadovolje psihološku procenu, konkursna komisija obaviće razgovor, koji će se bodovati sa 20% od ukupnog broja bodova, u skladu sa Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa.

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija.
 
Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.
 
 
III Mesto rada:
 
 • Za radna mesta na rednom broju: 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 – Batajnica;
 • Za radna mesta na rednom broju: 6, 7 – Lađevci;
 • Za radna mesta na rednom broju: 8, 9, 12, 17 – Niš;
 • Za radna mesta na rednom broju: 10, 14, 18 – Zuce;
 • Za radna mesta na rednom broju: 11, 13, 15, 16 – Novi Sad;
 • Za radna mesta na rednom broju: 19, 20, 38, 39 – Beograd.
 
IV Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.
 
V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
Major Aleksandar Ćiraković, telefon 011/3074-008.
 
VI Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
 
Poštom preporučeno na adresu: Komanda Ratnog vazduhoplovstva i PVO, Glavna 1, 11080 Zemun, sa naznakom „za javni konkurs”.
 
VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:
 
Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, i-mejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:
 • original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno stečeno propisano zvanje;
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac – ne stariji od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
 • uverenje nadležnog organa (ako je kandidat bio na službi u državnom organu) da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • za radna mesta na rednom broju 2, 3, 4, 6, 11, 20 i 38 – kopija vozačke dozvole;
 • za radna mesta za koja je propisano KV, SSS i VKV – original ili fotokopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole.
 
Svi dokazi prilažu se ili u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Napomena:
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji (u opštini, sudu ili kod javnog beležnika), biće odbačene zaključkom.
 
Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje 6 meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da ostvari uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
 
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti u VZ „Moma Stanojlović” – Batajnica.
 
Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
 
Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto odnosno na formacijsko mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređen.

Povezane vesti