Projekti civilno-vojne saradnje Vojske Srbije

Četvrtak, 3.11.2022 | Civilno-vojna saradnja
Jedinice Vojske Srbije koje učestvuju u aktivnoj fazi združene vežbe „Manevri 2022“ prethodnih dana su u zonama svog angažovanja realizovale brojne projekte civilno-vojne saradnje.

U okviru ovih projekata, koji se realizuju radi jačanja međusobnog poverenja i stvaranja uslova za bolji život građana Srbije, pružena je medicinska pomoć stanovništvu i realizovani su inžinjerijski radovi u udaljenim selima na teritoriji Republike Srbije.

Vojni lekari i medicinski tehničari su u saradnji sa Crvenim krstom, lokalnim domovima zdravlja i opštinskim upravama, pružili lekarsku pomoć meštanima sela u okolini Novog Sada, Sremske Mitrovice, Sjenice, Raške, Kuršumlije i Bujanovca. Realizovano je više od 200 preventivnih zdravstvenih pregleda u seoskim ambulantama, uz kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama.

Istovremeno su inžinjerijske radne grupe iz sastava Druge brigade kopnene vojske u selima Buđevo i Raždaginja na Pešterskoj visoravni realizovale radove na rekonstrukciji puteva i na stvaranju uslova za napajanje stoke, sa čim su meštani prethodnih godina imali ozbiljnih problema zbog velikih suša koje su pogodile ovaj deo zemlje.

Kao i uvek do sada, pripadnici Vojske Srbije su srdačno prihvaćeni od građana, koji, uz zahvalnost na pruženoj pomoći, ističu da u Vojsku Srbije imaju najveće poverenje jer se mnogo puta pokazalo da se na nju mogu osloniti kada im je pomoć najpotrebnija.

Povezane vesti