Javni oglas za prijem na vojnostručno osposobljavanje za oficire roda avijacije

Četvrtak, 1.2.2024 | Konkursi
Ministarstvo odbrane Republike Srbije raspisalo je javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije.

Na oglas se mogu prijaviti državljani Republike Srbije koji do kraja 2024. navršavaju do 27 godina života, koji imaju završene studije u obimu od 240 ESPB bodova i ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Kandidati mogu podneti prijave za neku od tri specijalnosti roda avijacije: za pilota aviona, pilota helikoptera ili pilota-operatera daljinski pilotiranog vazduhoplova.

Selekcija kandidata realizovaće se u dva dela. Prvi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu i bezbednosnu proveru, a drugi deo obuhvata medicinsko-zdravstvenu procenu za letača, selektivnu padobransku obuku i selektivnu letačku obuku.

Oni koji podnesu prijavu za specijalnost pilota-operatera daljinski pilotiranog vazduhoplova ne upućuju se na selektivnu padobransku i selektivnu letačku obuku.

Kandidatima koji se prijave za pilota aviona ili helikoptera i ne savladaju selektivnu padobransku ili selektivnu letačku obuku biće omogućeno da budu upućeni na osposobljavanje za pilota-operatera daljinski pilotiranog vazduhoplova.

Povezane vesti