Specijalistička obuka budućih podoficira Vojske Srbije

Utorak, 19.4.2022 | Obuka
U jedinicama Vojske Srbije u toku je drugi modul Osnovnog kursa za podoficire, na kojem se odabrani profesionalni vojnici iz svih sastava Vojske Srbije osposobljavaju za komandovanje grupom, timom i odeljenjem.

U ovom periodu obučavanja, budući podoficiri prolaze specijalističku obuku za izvršavanje individualnih i kolektivnih zadataka na početnim podoficirskim dužnostima u okviru svog roda, odnosno službe. 

Programom obuke su obuhvaćeni teorijski sadržaji o sredstvima i opremi rodova i službi, a akcenat je na praktičnom delu tokom kojeg se polaznici metodski osposobljavaju za komandovanje odeljenjem, izvođenje obuke sa vojnicima i profesionalnim vojnicima, i realizuju sva predviđena gađanja iz ličnog i naoružanja roda. 

Polaznike u nastavku kursa očekuje zajedničko logorovanje i, potom, stažiranje u jedinicama Vojske Srbije, kada će njihov rad i obučenost pratiti i ocenjivati iskusni komandiri i prvi podoficiri u jedinicama.

Osnovni kurs za podoficire traje 26 nedelja i obuhvata tri modula — osnovni, specijalistički i stažiranje u jedinicama Vojske Srbije. Vojnici koji uspešno završe Osnovni kurs za podoficire unapređuju se u čin vodnika i raspoređuju na odgovarajuće početne podoficirske dužnosti.

Povezane vesti