Obuka vojnika generacije „mart 2022“ na tenkovima T-72MS

Sreda, 20.7.2022 | Obuka
Vojnici na služenju vojnog roka generacije „mart 2022“ koji su posle prvog perioda obuke raspoređeni u Tenkovski bataljon T-72M obučavaju se za upotrebu savremenih borbenih sredstava u naoružanju ove jedinice.

Reč je o stručno-specijalističkoj obuci koja se realizuje radi osposobljavanja vojnika roda oklopnih jedinica za borbenu upotrebu tenkova T-72MS i izvođenje oklopnih i protivoklopnih dejstava u operacijama Kopnene vojske.

Tokom obuke vojnici stiču znanja o mogućnostima i specifičnostima tenkova T-72MS, upotrebi i održavanju njihovih sistema i podsistema, i prolaze praktičnu obuku na ovom borbenom sredstvu. Težište je na usvajanju znanja i veština neophodnih za sigurnu vožnju tenka u različitim zemljišnim i vremenskim uslovima, te efikasnu upotrebu tenkovskog naoružanja.

Osim angažovanja na obuci, vojnici na služenju vojnog roka su uključeni i u redovne aktivnosti jedinice pa dodeljene zadatke izvode zajedno sa profesionalnim sastavom Tenkovskog bataljona T-72M, u čiji kolektiv su se brzo i potpuno uklopili.

Vojnici su izuzetno zadovoljni činjenicom da su u prilici da se obučavaju na najmodernijim tenkovima u Vojsci Srbije, jednim od najboljih u svetu u svojoj klasi, i pokazuju interesovanje da postanu profesionalni vojnici u ovoj jedinici Kopnene vojske, za šta već sada mogu konkurisati.

Povezane vesti