Nastavna poseta polaznika Kursa za glavne podoficire

Sreda, 1.12.2021 | Obuka
Polaznici Kursa za glavne podoficire, koji se osposobljavaju za najviše dužnosti u liniji podoficirske podrške komandovanju, boravili su danas u nastavnoj poseti Generalštabu Vojske Srbije.

Poseta je realizovana u okviru predmeta Rukovođenje i komandovanje i ima za cilj upoznavanje polaznika sa nadležnostima i zadacima glavnog podoficira Generalštaba Vojske Srbije i štabnih podoficira u komandi strategijskog nivoa, kao i sa organizacijom i funkcionisanjem Operativnog centra sistema odbrane.

Kurs za glavne podoficire se realizuje u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, traje 12 nedelja i predstavlja najviši nivo karijernog usavršavanja podoficira Vojske Srbije.

Povezane vesti