Inžinjerijska obuka na reci Savi

Petak, 26.8.2022 | Obuka
Na privremenom poligonu u Šapcu na reci Savi realizovano je stacionarno logorovanje polaznika 20. klase Osnovnog kursa za podoficire i vojnika na služenju vojnog roka roda inžinjerije. 

Oni su tokom dvonedeljne specijalističke obuke realizovali praktična uvežbavanja kako bi se osposobili za savlađivanje vodenih prepreka, opsluživanje pontonskih mostova i upotrebu minsko-eksplozivnih sredstava.

Budući podoficiri i vojnici na služenju vojnog roka su, tokom logorovanja, u dnevnim i noćnim uslovima rešavali brojne taktičke zadatke na reci, od izviđanja komunikacija, preko savlađivanja reke uz upotrebu formacijskih i improvizovanih plovnih sredstava do simuliranog rušenja objekata u zahvatu plovnih puteva. 

Stacionarno logorovanje je jedan od segmenata specijalističke obuke koju prolaze kako vojnici na služenju vojnog roka, tako i profesionalni vojnici koji se osposobljavaju za podoficire Vojske Srbije. Vojnike sada očekuje provera specijalističke obučenosti i potom kolektivna obuka u inžinjerijskim jedinicama Vojske Srbije do završetka služenja vojnog roka, dok će budući podoficiri realizovati stažiranje tokom kojeg će se metodski i stručno osposobljavati za izvođenje obuke i početne podoficirske dužnosti.

Povezane vesti