Stacionarno logorovanje budućih podoficira oklopnih jedinica

Četvrtak, 4.8.2022 | Obuka
Na poligonu „Orešac“ kod Vršca u toku je stacionarno logorovanje polaznika 20. klase Osnovnog kursa za podoficire koji se osposobljavaju za komandovanje grupom, timom i odeljenjem u rodu oklopnih jedinica.

Budući podoficiri tokom ovog oblika praktične obuke u terenskim uslovima realizuju pripremna i školska gađanja iz naoružanja borbenog vozila pešadije M-80A i školska gađanja iz naoružanja tenka M-84.

Pre izlaska na teren, polaznici su uspešno savladali sadržaje koji se odnose na poznavanje, rukovanje i održavanje naoružanja, borbenih vozila i uređaja i spremno i motivisano pristupili realizaciji gađanja, o čemu govore postignuti vrlodobri i odlični rezultati.

Polaznike Osnovnog kursa za podoficire — profesionalne vojnike koji su prethodno završili Liderski kurs i dokazali se na vojničkim dužnostima — u nastavku očekuje stažiranje u jedinicama Vojske Srbije. Oni koji uspešno savladaju i taj, završni modul kursa biće unapređeni u čin vodnika i raspoređeni na početne podoficirske dužnosti u Vojsci Srbije.

Povezane vesti