Multinacionalna vežba „Saber Guardian 2017”

Petak, 14.7.2017 | Obuka

Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ovih dana učestvuju u multinacionalnoj vežbi „Saber Guardian 17“, koja se izvodi na poligonima u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj.

Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, zajedno sa oko 40.000 učesnika iz 22 države, ovih dana učestvuju u multinacionalnoj vežbi „Saber Guardian 17“, koja se izvodi na poligonima u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj. 

Multinacionalna vežba, koja se izvodi u periodu od 7. do 22. jula, sastoji se od 17 komandno–štabnih vežbi, vežbi podržanih računarskim simulacijama, taktičkih i taktičkih vežbi sa bojnim gađanjem.
 
Na taktičkoj vežbi sa bojnim gađanjem „Saber Guardian 17 – Peace Sentinel 17“ u Bugarskoj učestvuje 30 pripadnika Treće brigade Kopnene vojske, zajedno sa vojnicima i starešinama oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Bugarske. Pripadnici Vojske Srbije, kroz razmenu iskustava u međunarodnom okruženju, izvode napad, odbranu, borbu i proboj iz okruženja mehanizovanim vodom kao i borbu u urbanoj sredini.

Na vežbi jedinica za specijalne operacije „Saber Guardian 17 – Black Swan 17“ u Mađarskoj učestvuju 23 pripadnika Specijalne brigade Kopnene vojske Vojske Srbije. Naši vojnici i starešine uvežbavaju izvođenje specijalnih operacija zajedno sa pripadnicima jedinica za specijalne operacije Makedonije i Mađarske.

Na vežbi koja se izvodi dvadesetpet kilometara od rumunske Konstance, nadomak Crnog mora, 26 pripadnika Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane učestvuju na vežbi ''Saber Guardian 17 - MASCAL'', kao deo Balkanskih vojnomedicinskih snaga, zajedno sa pripadnicima vojnog zdravstva iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Crne Gore.

Za potrebe vežbe, Balkanske vojnomedicinske snage razvile su, u vojnoj avio-bazi  ''Mihail Kogalniceanu'', Laku poljsku bolnicu nivoa 2, namenjenu za zbrinjavanje masovno povređenih i obolelih tokom kriznih situacija.

Komandant Balkanskih vojnomedicinskih snaga je potpukovnik Žarko Mićović iz Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane, dok radom Lake poljske bolnice komanduje pukovnik Nikola Zec iz Trening centra sanitetske službe Vojnomedicinske akademije. 

Pored Balkanskih vojnomedicinskih snaga, na vežbi u bazi ''Mihail Kogalniceanu'', učestvuju i pripadnici Evropske komande oružanih snaga SAD i Rumunije koji su, takođe, razvili svoje lake poljske bolnice. 

Tokom sedmodnevnih vežbovnih aktivnosti, pripadnici Balkanskih vojnomedicinskih snaga će prikazati brojne radnje i postupke poput rada prijemno – trijažnog, hirurškog i reanimacionog odeljenja, kao i rad tima za koordinaciju evakuacije pacijenata u kriznom području.

Paralelno sa izvođenjem vežbe ''Saber Guardian 17 - MASCAL'', evaluatorski tim iz NATO centra izuzetnosti za vojnu medicinu iz Budimpešte, ocenjivaće rad Lake poljske bolnice Balkanskih vojnomedicinskih snaga.

Povezane vesti