Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u Kopnenu vojsku

Sreda, 1.5.2024 | Konkursi

GENERALŠTAB VOJSKE SRBIJE
UPRAVA ZA LjUDSKE RESURSE (J–1)

r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS

za prijem lica u svojstvo vojnih službenika i vojnih nameštenika u radni odnos na neodređeno vreme

I Naziv organizacione jedinice Vojske Srbije u kojoj se vrši popuna formacijskih mesta:

KOPNENA VOJSKA

VP 4666 Niš

1.1.mehaničar za vozila točkaše – vozač (1 izvršilac), VKV;
1.2.mehaničar za artiljerijsko naoružanje (1 izvršilac), KV;
1.3.elektromehaničar za vozila točkaše – elektromehaničar za izvore struje i električne agregate (1 izvršilac), VKV;
1.4.bravar – zavarivač (1 izvršilac), KV;
1.5.mehaničar za klime i rashladne uređaje (1 izvršilac), KV;
1.6.metalofarbar (1 izvršilac), VKV; 
1.7.metalofarbar (1 izvršilac), KV;
1.8.vozač (1 izvršilac), KV; 
1.9.vozač autobusa (1 izvršilac), VKV;
1.10.rukovalac radova – referent (1 izvršilac), S1S; 

VP 3987 Niš

1.11.moler – farbar (1 izvršilac), KV;
1.12.zidar – fasader (1 izvršilac), KV;

VP 2827 Novi Sad

1.13.kontrolor remonta (1 izvršilac), VKV; 
1.14.brodograditelj – zavarivač (1 izvršilac), KV; 
1.15.brodski bravar – limar–vozač (1 izvršilac), VKV; 
1.16.brodograditelj (1 izvršilac), VKV; 
1.17.brodski stolar (1 izvršilac), VKV; 
1.18.brodski elektromehaničar – vozač (1 izvršilac), VKV;
1.19.elektromehaničar za vozila točkaše – vozač (1 izvršilac), KV; 
1.20.mehaničar za ronilačku opremu – mehaničar za sudove pod pritiskom (1 izvršilac), VKV;
1.21.elektromehaničar za vozila točkaše (1 izvršilac), VKV;
1.22.rukovalac parnih kotlova sa ATK – upravnik servisa termoenergetike (1 izvršilac), VKV;
1.23.monter centralnog grejanja – zavarivač (1 izvršilac), KV; 

VP 2325 Čačak

1.24.tehnolog (2 izvršioca), VSS; 
1.25.analitičar (1 izvršilac), VSS, 1 izvršilac;
1.26.mehaničar za artiljerijsko naoružanje (1 izvršilac), SSS; 
1.27.mehaničar za vozila guseničare (1 izvršilac), SSS; 
1.28.mehaničar zavozila guseničare (1 izvršilac), SSS; 
1.29.mehaničar za vozila točkaše (1 izvršilac), SSS; 
1.30.metaloglodač, (1 izvršilac), VKV;
1.31.kalioničar, (1 izvršilac), KV;
1.32.limar, (1 izvršilac), KV;
1.33.poslovođa (1 izvršilac), VŠS; 
1.34.mehaničar za pogonsku opremu i instalacije (1 izvršilac), VKV; 
1.35.mašinbravar (1 izvršilac), VKV;
1.36.mašinbravar (1 izvršilac), KV; 
1.37.rukovalac parnih kotlova sa ATK (1 izvršilac), KV; 
1.38.tehnolog (2 izvršioca), VSS;
1.39.elektromehaničar za automatiku i elektroniku (1 izvršilac), SSS; 
1.40.mehaničar za optoelektronska sredstva (1 izvršilac), VKV;
1.41.rukovalac skladišne mehanizacije (1 izvršilac), KV;
1.42.kontrolor kvaliteta (1 izvršilac), VSS i
1.43.kontrolor kvaliteta (1 izvršilac), VSS.

Opšti uslovi:

 • da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije;
 • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • da imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje konkurišu;
 • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu.  

Posebni uslovi:

Radno mesto na rednom broju 1.1:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil automehaničar;
 • specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja – ranije VKV);
 • posedovanje vozačke dozvole „B”, „C”, „E” kategorije.

Radno mesto na rednom broju 1.2:

 • srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, obrazovni profil mehaničar oružar

Radno mesto na rednim brojem 1.3:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu, 
 • specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja – ranije VKV).

Radno mesto na rednom broju 1.4:

 • srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, obrazovni profil bravar.

Radno mesto na rednom broju 1.5:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu.

Radno mesto na rednom broju 1.6:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil metalofarbar;
 • specijalizacija (na osnovu stručnosti srednjeg obrazovanja – ranije VKV).

Radno mesto na rednom broju 1.7:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil metalofarbar.

Radno mesto na rednom broju 1.8:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.

Radno mesto na rednom broju 1.9:

 • srednja škola u trajanju od tri godine, posedovanje vozačke dozvole „D” kategorije;  
 • specijalizacija saobraćajne službe.

Radno mesto na rednom broju 1.10:

 • osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine građevinske struke, obrazovni profil građevinski inženjer. 

Radno mesto na rednom broju 1.11:

 • završena srednja građevinska ili tehnička škola u trajanju od tri godine – obrazovni profil moler ili dekorater zidnih površina.

Radno mesto na rednom broju 1.12:

 • završena srednja građevinska ili tehnička škola u trajanju od tri godine – obrazovni profil zidar – fasader ili dekorater zidnih površina.

Radno mesto na rednom broju 1.13:

 • završena srednja mašinska škola sa zvanjem bravar – limar ili zavarivač;
 • položen specijalistički ispit brodograđevinske struke ili auto-limar specijalista VKV.

Radno mesto na rednom broju 1.14:

 • srednja škola u trajanju od tri godine – mašinska škola sa zvanjem bravar – limar i zavarivač KV.

Radno mesto na rednom broju 1.15:

 • završena srednja tehnička škola, položen specijalistički ispit mašinbravar ili auto-limar specijalista VKV i
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.

Radno mesto na rednom broju 1.16:

 • završena srednja mašinska škola sa zvanjem bravar – limar ili zavarivač;
 • položen specijalistički ispit brodograđevinske struke ili auto-limar specijalista VKV.

Radno mesto na rednom broju 1.17:

 • završena srednja škola, položen specijalistički ispit škole za šumarstvo i obradu drveta – VKV sa zvanjem stolar specijalista.

Radno mesto na rednom broju 1.18:

 • završena srednja elektrotehnička škola, položen specijalistički ispit elektrotehničke struke obrazovni profil brodomehaničar ili elektrotehničar elektronike, VKV i
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.

Radno mesto na rednom broju 1.19:

 • završena srednja škola u trajanju od tri godine, obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu ili automehaničar, KV i
 • posedovanje vozačke dozvole „C” kategorije.

Radno mesto na rednom broju 1.20:

 • završena srednja škola, položen specijalistički ispit obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike VKV i posedovanje uverenja o završenom kursu održavanja ronilačke opreme.

Radno mesto na rednom broju 1.21:

 • završena srednja škola, specijalistički ispit obrazovni profil elektromehaničar za mašine i opremu ili elektromehaničar za vozila, VKV.

Radno mesto na rednom broju 1.22:

 • završena srednja škola, zanimanje – mehaničar termornergetskih postrojenja, položen specijalistički ispit mašinske struke ili mehaničar termoenergetskih postojenja – specijalista (VKV);
 • sertifikat za ATK.

Radno mesto na rednom broju 1.23:

 • završena srednja škola mašinske struke u trajanju od tri godine (KV), obrazovni profil monter (instalater) centralnog grejanja

Radno mesto na rednom broju 1.24 i 1.25:

 • završen mašinski fakultet ili osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije mašinskog smera u četvorogodišnjem trajanju. 

Radno mesto na rednom broju 1.26:

 • završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, zanimanja mehaničar za artiljerijsko naoružanje, oružar, mašinbravar, mehaničar za održavanje mašina ili mehaničar za alatne mašine.

Radno mesto na rednom broju 1.27, 1.28 i 1.29:

 • završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, zanimanja mehaničar za vozila guseničare, mehaničar za vozila točkaše, automehaničar, mašinski tehničar za motorna vozila ili mehaničar motornih vozila.

Radno mesto na rednom broju 1.30:

 • završena srednja škola i položen specijalistički ispit, zanimanje metaloglodač specijalista (VKV).

Radno mesto na rednom broju 1.31:

 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanja kalioničar ili kovač – preser.

Radno mesto na rednom broju 1.32:

 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje limar. 

Radno mesto na rednom broju 1.33:

 • završena viša elektrotehnička škola ili osnovne akademske studije u trajanju od tri godine ili osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine, elektro smera.

Radno mesto na rednom broju 1.34: 

 • završena srednja škola i položen specijalistički ispit za obrazovni profil mehaničar hidraulike i pneumatike.

Radno mesto na rednom broju 1.35: 

 • završena srednja škola i položen specijalistički ispit, zanimanje mašinbravar specijalista (VKV), sposobnost za rad na visini.

Radno mesto na rednom broju 1.36:

 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje mašinbravar, sposobnost za rad na visini.

Radno mesto na rednom broju 1.37:

 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanje mehaničar termoenergetskih postrojenja, sposobnost za rad na visini.

Radno mesto na rednom broju 1.38:

 • završen elektrotehnički fakultet ili osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije u četvorogodišnjem trajanju, specijalnosti elektrotehnika – elektronika (automatika, upravljanje sistemima, telekomunikacije, signali i sistemi, elektronika elektronske komponente (elektronika) i mikrosistemi, računarsko inženjerstvo);

Radno mesto na rednom broju 1.39:

 • završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, zanimanje elektrotehničar elektronike ili automatike ili računarstva.

Radno mesto na rednom broju 1.40:

 • završena srednja škola i položen specijalistički ispit u oblasti elektronike ili automatike.

Radno mesto na rednom broju 1.41:

 • završena srednja škola u trogodišnjem trajanju, zanimanja rukovalac sredstava integralnog transporta ili vozač motornog vozila.

Radno mesto na rednom broju 1.42 i 1.43:

 • završen elektrotehnički fakultet ili osnovne akademske strudije u trajanju od četiri godine ili specijalističke strukovne studije u trajanju od četiri godine, smera elektrotehnika, telekomunikacije ili elektronika. 

Za radna mesta na rednom broju 1.40, 1.41 i 1.42 predviđena je provera znanja i sposobnosti kandidata.

II Izborni postupak:

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa, a koji obuhvataju:

 • prosek ocena sa nivoa školovanja (40% od ukupnog broja bodova);
 • psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova);
 • medicinsko-zdravstvenu procenu;
 • bezbednosnu proveru.

Za radna mesta 1.40, 1.41 i 1.42, za koja je predviđena provera znanja i sposobnosti kandidata, u izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službi u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez javnog konkursa, a koji obuhvataju:

 • prosek ocena sa nivoa školovanja (30% od ukupnog broja bodova);
 • proveru znanja i sposobnosti (30% od ukupnog broja bodova);
 • psihološku procenu kandidata (30% od ukupnog broja bodova);
 • razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova);
 • medicinsko-zdravstvenu procenu;
 • bezbednosnu proveru.

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu, biće upućeni na psihološku procenu kapaciteta u nadležne vojnozdravstvene ustanove. Navedena procena vrši se putem standardizovanih testova. O datumu, vremenu i mestu obavljanja procene psiholoških kapaciteta i razgovora sa kandidatom, biće obavešteni pisanim putem ili putem elektronske pošte na imejl adresu navedenu u prijavi.

Kandidati koji ne zadovolje na psihološkoj proceni ili koji se ne odazovu pozivu da učestvuju u ovoj fazi izbornog postupka gube pravo na dalje učešće u izbornom postupku. 

Za kandidate koji uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnim proverama lica koje obavlja Vojnobezbednosna agencija. 

Izabrani kandidati pre prijema u radni odnos dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad na formacijskom mestu na koje su konkurisali.


III Mesto rada: 

Zaječar:

 • radna mesta 1.1, 1.2 i 1.3. 

Niš:

 • radna mesta 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 i 1.12.

Prokuplje:

 • radno mesto 1.10.

Novi Sad:

 • radno mesto 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 i 1.20.

Šabac:

 • radno mesto 1.21, 1.22 i 1.23.

Čačak:

 • radna mesta 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42. i 1.43.

IV Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je trideset dana i počinje da teče od narednog dana od kad je javni konkurs oglašen u magazinu „Odbrana”.


V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: 

 • VP 4666 Niš, Željko Gajević, tel. 018/508-554,
 • VP 3987 Niš, Marija Golubović, tel. 018/508-168,
 • VP 2827 Novi Sad, Alen Dabetić, tel. 021/4835-411 i
 • VP 2325 Čačak, Ljiljana Savković, tel. 032/372-666. 

VI Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs: 

Poštom na adresu Vojne pošte u kojoj se nalazi radno mesto za koje kandidat podnosi prijavu, sa naznakom „za javni konkurs”:

 • VP 4666 Niš, Čegarska bb, 18000 Niš,
 • VP 3987 Niš, Jadranska bb, 18000 Niš,
 • VP 2827 Novi Sad, 1300 Kaplara 11, 21000 Novi Sad i
 • VP 2325 Čačak, Dr. Dragiše Mišovića br.167, 32000 Čačak.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: 

Uz prijavu u kojoj se navode osnovni lični podaci, adresa stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, redni broj formacijskog mesta na koje se konkuriše, kandidati pored kratke biografije prilažu i sledeće:

 • original ili overene fotokopije diploma kojim se potvrđuje stručna sprema i original ili overena fotokopija svedočanstava za završen svaki razred srednje škole; 
 • original ili overena fotokopija dokaza o stručnoj osposobljenosti – diploma o položenom specijalističkom ispitu za radna mesta koja to zahtevaju.
 • overena fotokopija vozačke dozvole za radna mesta koja to zahtevaju.

VIII Lica koja imaju pravo da učestvuju na javnom konkursu:

Na javnom konkursu mogu da učestvuju lica iz građanstva i profesionalni pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Svi dokazi se prilažu u orginalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili od javnog beležnika.

Napomene: 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave, uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene rešenjem.

Saglasno odredbi člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, kojim je propisano da pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.

Probni rad obavezan je za sve one kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Zaposlenom koji ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/18 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu moguće je preuzeti na veb-sajtu Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs). Potpisanu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz MUP-a da lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci; uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnosne pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno na formacijsko mesto u organu u kojem radi ili rešenje da je neraspoređen.
Ključne reči

Povezane vesti