Obuka ronilaca Rečne flotile u zimskim uslovima

Sreda, 1.2.2023 | Obuka
Na više lokacija na Dunavu pripadnici ronilačke jedinice iz sastava Rečne flotile realizuju redovnu obuku i kondiciranje u zimskim i u uslovima smanjene vidljivosti.

Ova obuka predstavlja jednu od psihofizičkih najzahtevnijih vežbovnih aktivnosti vojnih ronilaca budući da se realizuje pri veoma niskim temperaturama vode, a cilj je održavanje visokog nivoa osposobljenosti za obavljanje namenskih zadataka na unutrašnjim plovnim putevima u svim hidrometeorološkim uslovima.

U skladu sa programom obučavanja, ronioci prvo realizuju kondiciranje u hiperbaričnoj barokomori, a potom na reci uvežbavaju postupke prilikom izvođenja zarona, pretraživanja rečnog dna, pronalaženja i izvlačenja potonulih objekata, te taktičke radnje koje se primenjuju u protivdiverzantskom obezbeđenju brodova u uređenom rejonu baziranja. 

Veliki broj složenih zadataka za koje je namenjena ronilačka jedinica Vojske Srbije zahteva izuzetnu uvežbanost, fizičku spremnost i mentalnu snagu i stabilnost rečnih ronilaca, kao i poštovanje strogih procedura u pripremi i realizaciji zadataka. Stoga je neophodno da se njihova obuka realizuje tokom cele godine kako bi u svakom trenutku bili sposobni za rešavanje najtežih situacija i pripremljeni za najveće psihofizičke napore.

Povezane vesti