Specijalistička obuka vojnika u terenskim uslovima

Petak, 24.11.2023 | Obuka
Vojnici na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „septembar 2023“ koji se obučavaju za specijalnosti rodova pešadije i artiljerije ove nedelje realizuju praktičnu obuku na vojnim poligonima.

U skladu sa svojim specijalnostima, vojnici se osposobljavaju za borbenu upotrebu naoružanja pešadijskih i artiljerijskih jedinica, istovremeno se adaptirajući na realizaciju zadataka i organizaciju života i rada u terenskim uslovima.

Tokom višednevnih aktivnosti na poligonu, oni uvežbavaju taktičke radnje i postupke u borbi i realizuju programska gađanja iz naoružanja roda, koja predstavljaju praktičnu proveru uspešnosti izvedene obuke i priliku da se vojnici lično uvere u borbene mogućnosti pešadijskih i artiljerijskih sredstava za vatrenu podršku.

Po povratku sa terena sledi završni deo specijalističke obuke i provera obučenosti ove generacije vojnika za izvršavanje individualnih zadataka, a zatim i premeštaj u jedinice Vojske Srbije na tromesečnu obuku za realizaciju kolektivnih zadataka. 

Povezane vesti