Vežba podržana računarskim simulacijama „Odgovor 2023“

Utorak, 16.5.2023 | Obuka
U centru Vojske Srbije za obuku putem simulacija ove nedelje se realizuje komandno-štabna vežba „Odgovor 2023“, na kojoj komande i jedinice vojske i policije uvežbavaju izvođenje operacija.

Na vežbi učestvuju predstavnici Generalštaba, komandi operativnih sastava i specijalnih snaga Vojske Srbije, helikopterske i specijalnih jedinicа Ministarstva unutrašnjih poslova. Rukovodilac vežbe je zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Petar Cvetković.

Reč je o do sada po broju učesnika najvećoj nacionalnoj vežbi podržanoj računarskim simulacijama, čiji koncept podržava pripremu i izvođenje združene taktičke vežbe vojske i policije sa bojevim gađanjem koja će se, krajem maja i početkom juna, održati na više lokacija u Republici Srbiji.

Tokom ovonedeljnih aktivnosti, u uslovima simuliranog okruženja, proverava se osposobljenost vežbajućih komandi Vojske Srbije za planiranje i izvođenje operacija, uz svakodnevnu analizu kvaliteta štabnog rada i donetih odluka na svim nivoima komandovanja. Akcenat je na uvežbavanju komandi za štabni rad u procesu donošenja vojnih odluka, uspostavljanje sadejstva i saradnje, te komandovanje i kontrolu snaga u zoni operacije.

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije. Ovakve vežbe pružaju priliku štabnim oficirima i komandama jedinica da, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, unaprede osposobljenost za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti