Pomoć vojnih lekara meštanima sela u okolini Tutina i Preševa

Četvrtak, 16.3.2023 | Civilno-vojna saradnja
Pripadnici Vojske Srbije su ove nedelje, u saradnji sa Crvenim krstom, lokalnim samoupravama i domovima zdravlja, realizovali akciju „Vojni lekar na selu“ na području opština Tutin i Preševo.

Cilj akcije, u koju su bili uključeni medicinski timovi Druge i Četvrte brigade kopnene vojske je jačanje saradnje i pružanje pomoći stanovništvu kojem je otežan pristup sistemu zdravstvene zaštite.

U okviru ove aktivnosti, vršeni su preventivni zdravstveni pregledi u privremeno formiranim ambulantama u selima Dobrinja i Župa u okolini Tutina i Bujić i Cerevajka kod Preševa, i kućne posete slabo pokretnim i nepokretnim osobama.

Akcija „Vojni lekar na selu“ predstavlja samo jedan od projekata civilno-vojne saradnje koje Vojska Srbije sprovodi u okviru svoje treće misije u svim krajevima Republike Srbije, čime pokazuje da je uvek u službi građana, ne samo kada je reč o odbrani zemlje, već i kada treba pomoći najugroženijima.

Povezane vesti