Stacionarno logorovanje vojnika i budućih podoficira

Četvrtak, 23.5.2024 | Obuka
Na poligonu „Pasuljanske livade“ u toku je realizacija stacionarnog logorovanja polaznika kurseva za podoficire i vojnika na služenju vojnog roka generacije „mart 2024“ koji se u Centru za obuku kopnene vojske osposobljavaju za dužnosti u okviru rodova pešadije i artiljerije.

U skladu sa zahtevima dužnosti za koje se pripremaju, vojnici i budući podoficiri se na poligonu obučavaju za borbenu upotrebu sredstava vatrene podrške, istovremeno se adaptirajući na realizaciju zadataka i organizaciju života i rada u terenskim uslovima.

Tokom višednevnih aktivnosti, u ulozi komandira i posluga borbenih sredstava, oni uvežbavaju taktičke radnje i postupke u borbi i realizuju programska gađanja iz naoružanja roda. Dejstvuje se iz samohodnih i vučnih haubica, minobacača i protivoklopnih sistema.

Ostvareni su odlični rezultati, što je potvrda da je dosadašnja specijalistička obuka u Centru bila kvalitetna i da je cilj obučavanja u potpunosti ispunjen.

Po povratku sa terena, budući podoficiri Vojske Srbije nastavljaju usavršavanje po programu Osnovnog kursa za podoficire i Kursa za podoficire za lica iz građanstva, dok vojnike očekuje provera osposobljenosti za izvršavanje zadataka u okviru posluga, posada i timova, i, potom, kolektivna obuka u jedinicama Vojske Srbije do završetka služenja vojnog roka.

Povezane vesti