Vežba podržana računarskim simulacijama Združeni udar 2018

Petak, 25.5.2018 | Obuka

U Centru za obuku putem simulacija Vojske Srbije u Beogradu, u toku je vežba podržana računarskim simulacijama „Združeni udar 2018“, po temi „Borbena grupa u napadu, ojačana četa u odbrani“

U Centru za obuku putem simulacija u Beogradu, u toku je vežba podržana računarskim simulacijama „Združeni udar 2018“, po temi „Borbena grupa u napadu, ojačana četa u odbrani“.

Reč je o zajedničkoj aktivnosti Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Žandarmerije, Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Centra za obuku putem simulacija.

Petodnevnom vežbom rukovodi pukovnik Goran Stamenković iz Komande Kopnene vojske, a komandanti vežbajućih jedinica su pukovnik Radovan Gajić i major Igor Šmigić. Vežba je prilika da se proveri sposobnost komandi Druge i Treće brigade kopnene vojske za planiranje, organizovanje i vođenje napadne i odbrambene operacije, u uslovima simuliranog okruženja.

Izvođenjem vežbe provereno je i poznavanje načela upotrebe jedinica i sredstava, sadejstva sa jedinicama RViPVO, ali i saradnje sa ostalim strukturama sistema odbrane. Uvežbavane su, takođe, i taktičke radnje, tehnike i procedure, aanaliziran je kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja.

Vežbe podržane računarskim simulacijama nezaobilazan su oblik praktične obuke komandi jedinica u Vojsci Srbije. Realizacijom ovakvih aktivnosti Centar za obuku putem simulacija stekao je iskustva u modelovanju, pripremi i realizaciji ovakvih vežbi, a jedinice u izvođenju uvežbavanja na savremen način.

Povezane vesti